Ladda via internetbank

Fyll i uppgifter Hjälp

Du som är internetbankkund hos Swedbank, Nordea, SEB eller Svenska Handelsbanken ladda ditt Telia Mobilt bredband Kontantkort här. Ange mobilnumret till kontantkortet du vill ladda, välj belopp och markera din internetbank. Mobilnumret finns på plastkortet som sitter på baksidan av manualen.

Mobilnummer:  (xxxxxxxxxx)
Belopp:
Bank: Swedbank
Svenska Handelsbanken
SEB
Nordea

Använd inte ”Bakåt”-pilen via din webbläsare inne på bankens sidor när du laddar. Det kan i vissa fall medföra att pengar dras från ditt konto men ej påförs ditt kontantkort.
När du laddar via din internetbank fylls Mobilt bredband Kontant på inom 30 minuter.

Rensa
Bra att veta

Genom att klicka på   får du upp en hjälptext som beskriver de olika delarna.