Ladda via internetbank

Fyll i uppgifter Hjälp

Du som är internetbankkund hos Swedbank, Nordea, SEB eller Svenska Handelsbanken kan enkelt och bekvämt ladda ditt Refillkort här.
Ange mobilnumret till Refillkortet du vill ladda, välj belopp och markera din internetbank.

Mobilnummer:  (xxxxxxxxxx)
Belopp:
Bank: Swedbank
Svenska Handelsbanken
SEB
Nordea

Använd inte ”Bakåt”-pilen via din webbläsare inne på bankens sidor när du laddar. Det kan i vissa fall medföra att pengar dras från ditt konto men ej påförs ditt Refillkort.
När du laddat via din internetbank fylls Refillkortet på inom 30 minuter.

Rensa
Bra att veta

Genom att klicka på   får du upp en hjälptext som beskriver de olika delarna.